نامه جام جهانی اروپا مقدماتی جام جهانی 2018

نامه: جام جهانی اروپا مقدماتی جام جهانی 2018 ایسلند کرواسی island crovasi moghadamati jam jahani 2018

گت بلاگز اخبار اجتماعی بحران آب دیگر شعار نیست!

چند سال است که واژه بحران در کنار منابع آبی کشور جا خوش کرده و متاسفانه هرچه جلو می‌رویم شرایط بدتر می‌شود تا جایی که امسال در طول ۵۰ سال گذشته خشک‌ترین سال معر

بحران آب دیگر شعار نیست!

بحران آب دیگر شعار نیست!

عبارات مهم : منابع

چند سال است که واژه بحران در کنار منابع آبی کشور جا خوش کرده و متاسفانه هرچه جلو می رویم شرایط بدتر می شود تا جایی که امسال در طول ۵۰ سال گذشته خشک ترین سال معرفی شده است است.

به گزاش ایسنا، بر اساس آمار و ارقام اوضاع ورودی آب به سدهای کشور بسیار نامطلوب هست، به طوری که ورودی آب به سدها به طور میانگین حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد و در بعضی از سدها بیش از ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته کم کردن داشته است و سدهای درودزن، ملاصدرا، زاینده رود، سدهای استان خوزستان، سدهای شمیل و نیان، سد دوستی، سد چاه نیمه ها و سد کوثر دارای شرایط بحرانی هستند.

علاوه بر این براساس آخرین آمار میزان بارش ها در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته ۵۱ درصد و در مقایسه با میانگین ۴۹ ساله ۴۸.۹ درصد کم کردن داشته هست. به طور کلی می توان گفت که در حال حاضر اوضاع آب کشور در شرایط زیر نرمال واقع شده است است به همین علت وزیر نیرو هشدار داده که در بخش های نظیر کشاورزی، صنعت و محیط زیست در امسال آبی یعنی تا آخر شهریور۱۳۹۷، با مضایقی مواجه خواهند شد ولی تلاش خواهیم کرد که بعد از تسهیم عادلانه کم آبی چنانچه بخشی با کم کردن بیشتری مواجه بود براساس ضوابط و مقررات بتوانیم منابع مالی مورد نیاز و خسارات مربوطه را جبران کنیم.

بحران آب دیگر شعار نیست!

از سوی دیگر بر اساس آمار و ارقام موجود، در حال حاضر ۲۵ درصد منابع آبی کشور بدون منبع درآمد بوده و این در حالی است که باید این عدد زیر ۱۵ درصد باشد؛ به همین علت بسیاری از کارشناسان معتقدند که مصرف آب کشور باید از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب به ۷۰ میلیارد مترمکعب کم کردن یابد.

همچنین میزان هدررفت ضایعات آب در سطح کشور بین ۳۰ تا ۳۵ درصد تخمین زده شده است و این بدان معنا است که بالغ بر ۲۴ میلیارد مترمکعب آب آن هم در شرایطی که با بحران و تنش آبی مواجه هستیم دور ریخته می شود، از سوی دیگر ۱۰ درصد بارش مستمر در طول سال منجر به تامین ۲۰ تا ۲۵ درصد آب و منابع آبی مورد نیاز کشور می شود و میزان آب تجدیدپذیر در سطح کشور ۱۱۴ میلیارد مترمکعب بوده و از مجموع آب مصرفی در کشور ۹۰ درصد آن در روستاها مصرف می شود و ۹۴ درصد از اشتغال های مستقیم و غیرمستقیم کشور هم مرتبط با بخش کشاورزی بوده است.

چند سال است که واژه بحران در کنار منابع آبی کشور جا خوش کرده و متاسفانه هرچه جلو می‌رویم شرایط بدتر می‌شود تا جایی که امسال در طول ۵۰ سال گذشته خشک‌ترین سال معر

در کل کشور عزیزمان ایران با بارشی معادل یک سوم میانگین بارش دنیا و یک دوم میانگین بارش آسیا در یک منطقه خشک و کم آب قرار دارد. میزان سرانه آب، هر سال از ۵۵۰۰ متر مکعب در سال ۱۳۵۵ به میزان ۱۷۰۰ متر مکعب در سال ۱۳۸۵ رسیده و با توجه به محدودیت منابع آبی، تغییرات اقلیمی، کم کردن بارش، عوض کردن نوع بارش، گرم شدن زمین، زیاد کردن تبخیر، تراز منفی آبهای زیرزمینی و نیز بحرانی شدن ۲۹۰ دشت کشور، میزان سرانه روز به روز کم کردن می یابد.

از طرف دیگر، با فرض دانستن اینکه قیمت رشد جمعیت در سال های آتی برابر وضع موجود باشد، خود میزان نیاز آبی را در بخش های شرب، بهداشت، صنعت و کشاورزی و محیط زیست زیاد کردن می دهد؛ به طوری که میزان نیاز آبی در سال ۱۴۰۰ برابر ۱۲۲ میلیارد متر مکعب خواهد بود .علاوه بر این در حال حاضر از کل منابع آبی تجدید شونده کشور با در نظر گرفتن منابع آب های مرزی در حدود ۹۲ میلیارد متر مکعب و برابر ۷۱ درصد منابع آب تجدید شونده برداشت می شود. بررسی ها نشان می دهد این درصد در سال های آینده حداکثر تا ۸۸ درصد قابل زیاد کردن خواهد بود؛ یعنی حداکثر ظرفیت آبی تجدید شونده کشور مقدار ۱۱۴.۵ میلیارد متر مکعب خواهد بود.

وضعیت منابع آبی به گونه ای است که دیگر نمی توان به مساله بحران آب راحت نگاه کرد و باید تمام شرکت ها و ارگان های ذی ربط جهت حل این مساله بسیج شوند.

بحران آب دیگر شعار نیست!

واژه های کلیدی: منابع | میزان بارش ها | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz